Serwis diagnostyczny

Proponujemy Państwu usługę polegającą na bieżącej ocenie stanu dynamicznego maszyn nadzorowanych przez nasze systemy stacjonarne. Polega ona na okresowym – kwartalnym lub półrocznym przeglądzie danych zarejestrowanych przez system i opracowaniu oceny stanu dynamicznego maszyny ze wskazaniem jego przyczyn oraz zaleceń. W przypadku turbin parowych badania obejmują ocenę turbiny i generatora w oparciu o realizowane przez system pomiary, oraz dodatkowo badania beczki generatora i drgań rurociągów olejowych sprzętem przenośnym.

Oferowany przez nas program badań i analiz obejmuje:

 • przegląd i analizę sygnałów zarejestrowanych przez nasze systemy, (umożliwia zarazem ocenę sprawności torów pomiarowych)
 • wyznaczenie sumarycznych wartości drgań przy obciążeniu nominalnym oraz dla dodatkowych wartości obciążenia,
 • wyznaczenie widm i trajektorii ruchu wału na podstawie zarejestrowanych sygnałów drganiowych,
 • wyznaczenie kaskad przebiegów czasowych lub widm sygnału podczas rozruchu i odstawienia maszyny,
 • wyznaczenie linii przemieszczania się wału w panewce podczas rozruchu i odstawienia,
 • analizę amplitudową i fazową składowych harmonicznychw sygnałach drganiowych,
 • statystykę zdarzeń w analizowanym okresie,i dodatkowo (wymaga przyjazdu ekipy pomiarowej):
  - sprawdzenie poziomu drgań beczki generatora, w typowych przypadkach (na ogół w 22 punktach pomiarowych),
  - sprawdzenie poziomu drgań rurociągów olejowych.

Do dodatkowych pomiarów wykorzystujemy przenośne urządzenia do pomiaru i analizy drgań.
Jednoznacznej oceny stanu dynamicznego maszyn dokonujemy w oparciu o kryteria i wytyczne zawarte w normach:

 • ISO 10816 Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non rotating parts. 1995 r.
 • ISO 7919 Mechanical vibration of non reciprocating machines measurements on rotating shafts and evaluation criteria.
 • wymagań producentów maszyn

Przesył danych do siedziby TECHNICAD dla użytkowników naszych systemów może być realizowany na wiele sposobów i zależy od posiadanych środków technicznych. Najistotniejsze jest to, że nie wymaga przyjazdu specjalisty do zakładu, co obniża koszt usługi, a o udostępnieniu czy wysyłce danych decyduje właściciel maszyny. Najbardziej zawansowanym technologicznie jest udostępnianie danych na zasadzie telemonitoringu. Specjalista z TECHNICAD’u po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych z właścicielem maszyny (danych) uzyskuje poprzez internet dostęp do bazy danych lub do danych ON-LINE. Sposób ten w minimalnym zakresie angażuje właściciela maszyny, jednakże wymaga dodatkowych instalacji (stałego dostępu do internetu, serwera FTP, „zapory ogniowej”) mających na celu zapewnić łączność i bezpieczeństwo danych w „globalnej sieci”.

Drugi, bardziej czasochłonny sposób wymaga od właściciela maszyny minimalnych umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem osobistym i polega na bezpośrednim kopiowania danych z bazy danych maszyny na serwer FTP zainstalowany w TECHNICAD  (również wymaga stałego dostępu do internetu).

Sposób trzeci, najbezpieczniejszy wymaga skopiowania danych z bazy na nośnik typu CD i przesłania do siedziby TECHNICAD tradycyjną metodą – poczta, przesyłka kurierska. W przypadku „małych” baz danych, lub w przypadku potrzeby analizy fragmentu bazy (na przykład wybrany rozruch lub odstawienie) możliwe jest wysłanie kopii bazy do TECHNICAD za pomocą poczty elektronicznej.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Więcej...